UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Podjęto już 13634 EKOpostanowień

Podejmij EKOpostanowienie
Make ECOcommitment

Postanawiam / I decide:

Nie będę korzystać z samochodu w godzinach szczytu
I will not use the car during rush hours
Będę częściej chodzić pieszo
I will go by foot more often
Będę oszczędzać energię
I will reduce my energy usage
Zainteresuję się odnawialnymi źródłami energii
I will consider renewable energy
Będę przestrzegać zasad segregacji odpadów
I will sort my waste
Będę kompostować bioodpady
I will compost my garbage
Nie będę palić śmieci
I will not burn trash
Zadbam o zieleń w swoim otoczeniu
I will care about green spaces in my neighbourhood
Będę sprawdzać stan powietrza
I will check air quality
Nie będę kupować więcej niż potrzebuję
I will not buy more than I need
Podejmujesz osobiste postanowienie dla planety. Świadczy to, że zależy Ci na jakości powietrza, na kondycji środowiska w jakim żyjemy i warunkach koniecznych dla kontynuacji wszelkiego życia na lądzie pod wodą. Po złożeniu EKOpostanowień dostaniesz od nas specjalny certifikat Zielona Wstążka dla planety „Beat Air Pollution” z podsumowaniem zatwierdzonych przez Ciebie EKOpostanowień. W przyszłości, przyślemy Ci cykl materiałów na temat kondycji naszej Ziemi.

You are making a personal commitment for the planet. This proves, you care about the quality of air, the environment in which we live, and maintaining of the conditions necessary for the continuation of all life on land under water. After submitting your ECOcommitment, you will receive from us a special certificate Green Ribbon for the planet "Beat Air Pollution" with a summary of the commitments approved by you. In the future, you may also receive from us a series of materials about the condition of our Earth.