Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment

Dokument ma pomóc w zwalczaniu problemu odpadów z okrętów - w tym również tych, wykonanych z tworzyw sztucznych.

W materiale IMO sporo miejsca poświęcono wpływowi makro- i mikroplastików na bioróżnorodność i ekosystemy wodne, a także na zdrowie ludzi.

Znalazły się w nim również rekomendacje, dotyczące praktyk na okrętach rybackich, postępowania z odpadami w portach czy współpracy międzynarodowej.

Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku rejestrowania wszelkich zaginięć sprzętu rybackiego, w znaczący sposób przyczyniającego się do wzrostu skali zanieczyszczenia mórz i oceanów.

Opracowanie na podstawie materiału SDG Knowledge Lab