UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

EKOedukacja

Czy natura może pomóc miastom w rozwiązaniu problemu powietrza, które jest zbyt zanieczyszczone lub zbyt gorące?  

Raport "Planting Healthy Air" opracowany przez The Nature Conservancy we współpracy z C40 Cities Climate Leadership Group wydaje się dostarczać silnych argumentów przemawiających za pielęgnacją istniejących i powiększaniem miejskich drzewostanów.

Nawet, jeśli go nie widzisz, to zanieczyszczone powietrze możesz znaleźć wszędzie.

Jesteśmy częścią problemu. Możemy też stać się jego rozwiązaniem!

Przekroczone normy jakości powietrza pogarszają nie tylko naszą jakość życia. UN Environment wskazuje na trzy kategorie, w których szkody ze smogu są największe.