UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

EKOedukacja

Zanieczyszczenie powietrza powoduje na świecie 7 milionów zgonów rocznie.

Z perspektywy globalnej, wpływ przemysłu mięsnego na zmiany klimatu i inne problemy środowiskowe, nie jest szeroko nagłośniony, ale jest on bardzo istotny.

Jedno z rozwiązań problemu zmian klimatu jest na naszych talerzach - warto poświęcić mu nieco uwagi.

W Oslo zlikwidowano większość miejsc parkingowych na ulicach, a dokładnie 650 z nich. Cel? Redukcja ruchu pojazdów prywatnych w centrum miasta.

Wedle specjalistycznego raportu mieszkańcy oraz uczniowie szkół położonych w najbardziej narażonych wykluczeniem społecznym rejonach miasta doświadczą największego spadku narażenia na wysokie stężenia dwutlenku azotu.