UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

EKOedukacja

Wedle specjalistycznego raportu mieszkańcy oraz uczniowie szkół położonych w najbardziej narażonych wykluczeniem społecznym rejonach miasta doświadczą największego spadku narażenia na wysokie stężenia dwutlenku azotu.

Hrabstwo Greater Manchester szykuje się do stworzenia największej sieci spacerowej i rowerowej w Wielkiej Brytanii – i to już w ciągu najbliższych 10 lat.

Osoby dojeżdżające do pracy katowicką komunikacją miejską witane były w autobusach i tramwajach pozytywnym przekazem, chwalącym ich sposób poruszania się po mieście.