UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

EKOedukacja

Niska jakość powietrza ma swoją lokalną specyfikę. Podczas gdy w Polsce myślimy o niej najczęściej w kontekście budynków i transportu, to w innych rejonach świata źródła problemu bywają zupełnie inne.

W roku 2016 roku 600 tysięcy dzieci umarło w wyniku powikłań zdrowotnych spowodowanych oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem – to dane  raportu Światowej Organizacji Zdrowia nt. wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci

Głównym wątkiem tegorocznych obchodów będą kwestie, związane z zanieczyszczeniami powietrza.

Według naukowców z Uniwersytetu Hawajskiego tworzywa sztuczne w zetknięciu ze światłem słonecznym emitują jeden z gazów cieplarnianych - metan.