UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

EKOedukacja

Wedle szacunków około 7 milionów osób umiera przedwcześnie w wyniku związanych z niską jakością powietrza schorzeń.

Wiele spośród szkodliwych dla zdrowia substancji przyczynia się również do zmian klimatu.

Wybuchające wulkany, trzęsienia ziemi, burze piaskowe czy uderzające w Ziemię meteoryty – to wszystko zjawiska naturalne, które wpływają na zmiany klimatu i zanieczyszczenie powietrza.

Jak wynika z nowego, globalnego badania prawie połowa wszystkich zgonów, będących rezultatem zanieczyszczenia powietrza spowodowanego transportem, jest wynikiem emisji ze spalania oleju napędowego na drogach.

Czy natura może pomóc miastom w rozwiązaniu problemu powietrza, które jest zbyt zanieczyszczone lub zbyt gorące?  

Raport "Planting Healthy Air" opracowany przez The Nature Conservancy we współpracy z C40 Cities Climate Leadership Group wydaje się dostarczać silnych argumentów przemawiających za pielęgnacją istniejących i powiększaniem miejskich drzewostanów.