UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

EKOedukacja

Nawet, jeśli go nie widzisz, to zanieczyszczone powietrze możesz znaleźć wszędzie.

Jesteśmy częścią problemu. Możemy też stać się jego rozwiązaniem!

Przekroczone normy jakości powietrza pogarszają nie tylko naszą jakość życia. UN Environment wskazuje na trzy kategorie, w których szkody ze smogu są największe.

Raport UN Environment wskazuje na pozytywne skutki troszczenia się o wysoką jakość powietrza, którym oddychamy.