UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

EKOedukacja

Poznaj wpływ zanieczyszczenia powietrza na ludzkie zdrowie i globalny klimat.

Prawie każdą i każdego z nas.

Tylko co dziesiąty człowiek na świecie oddycha powietrzem, które wedle norm WHO określane jest jako bezpieczne.

Społeczności lokalne odgrywają niezmiernie ważną rolę w kwestii stanu naszego powietrza.

Dzieląc się informacjami oraz zmieniając nasze postepowanie możemy przyczynić się do upowszechnienia rozwiązań, które doprowadzą do redukcji poziomów zanieczyszczeń.

WHO opracowała całościowe zalecenia w zakresie zdrowia i budownictwa mieszkaniowego.