Kampania outdoor

Generacja to wszyscy ludzie urodzeni i żyjący mniej więcej w tym samym czasie. Każdy z nas należy do jakiejś generacji, z którą łączy go/ ją współdzielone historyczne doświadczenie i podobne sposoby rozwiązania trudności. Dzisiaj, my — ludzie wielu generacji — możemy połączyć naszą mądrość i zregenerować przyrodę dla siebie i przyszłych pokoleń. Możemy stać się Re:Generacją.

Z okazji Światowego Dnia Środowiska 2024 zespół UNEP/GRID-Warszawa przygotował wraz z firmą Screen Network, liderem polskiego rynku nowoczesnej cyfrowej komunikacji prowadzonej w przestrzeni miejskiej, kampanię outdoor w dwóch odsłonach.

Pierwsza odsłona kampanii, widoczna na ekranach największych miast w Polsce, pokazuje najbardziej rozpoznawalne miejsca, artystycznie zmienione przez AI. Wykreowane w ten sposób futurystyczne wizje "miast pustyni" przestrzegają przed kryzysem ekosystemów lądowych, jaki przekazujemy kolejnym generacjom: problemami suszy, pustynnienia i erozji gleby.

Druga, oparta na kreacjach przygotowanych przez Program ONZ ds. Środowiska, (globalnego organizatora tego dnia), kieruje przekaz: “Możemy być Re:Generacją" do różnych pokoleń: Boomersów, Millenialsów, przedstawicieli Generacji Z czy Generacji X. Różnice między pokoleniami znikają, kiedy otwieramy oczy na pilną potrzebę odtwarzania ekosystemów lądowych, ponieważ wszyscy jesteśmy równi wobec Natury.

Spoty adresowane są do wszystkich generacji. Odbudowa ekosystemów musi połączyć wszystkie środowiska, i każdy ma w niej do odegrania ważną rolę: od organizacji międzynarodowych i rządów, przez przemysł i inwestorów, po społeczności i pojedyncze osoby. Połączmy siły, zapiszmy się w historii jako Re:Generacja.

Dowiedz się więcej
Degradacja ekosystemów, pustynnienie i susza
Przeczytaj
World Environment Day 2024
(film EN)
OBEJRZYJ
Kampania outdoor
Zobacz
Nasza ziemia. Nasza przyszłość.
Jesteśmy Re:Generacją
Konferencja z okazji Światowego Dnia Środowiska
5 czerwca 2024

UNEP/GRID-Warszawa - nasza organizacja została ustanowiona w 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy United Nations Environment Programme (UNEP) a Rządem Polskim. Od tego czasu realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

#DlaPlanety edycje: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018
© 2018-2024 UNEP/GRID-Warszawa, w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl